ເພັງ”ທີຮັກຈາກໄກ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ -ຮ້ອງໂດຍສຸລິກອນ