ເພັງ“ລິຂິດຟ້າກັ້ນຮັກ” ເນື້ອຮອ້ງ/ທຳນອງ :ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ສີລປີນ/ອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/2052614521638434/