“ໂຊກດີທີ່ຮັກ”-ປະພັນໂດຍອຈ.ພົມມະ ພີມມະສອນ ຮ້ອງໂດຍມາລີຈັນສຸກ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/2151597091740176/

ເພັງຕົ້ນສບັບປະພັນ ແລະຮ້ອງໂດຍອຈ.ພົມມະ ພີມມະສອນ :