ການແຂ່ງຂັນຂີ່ຣົດຖີບອ້ອມຝຣັ່ງເສດປະເພດຍີງ໒໐໒໒ ຈະເລີ້ມຂື້ນຈາກ”ຫໍແອບແຟນ – ຊັງເອລີເຊ “ ໃນວັນທີ ໒໔ ຫາ ໓໑ ກໍຣະກະດາ ຣະຍະທາງ ໑໐໓໓,໖ ກິໂລແມຕ – ຂ່າວຈາກ AFP

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fafpfr%2Fstatus%2F1550443038698192897&h=AT3ZUWvX20m6Ua29XcW-ztf4SD459E1TWTXWjsq2-_xKspSbjB0Mnac5SUD-6pqJRwpuN2kIIFJdu4gKoDMqtOTVXSTrvKIP53mgTTOupoCseXZQRE_RVAmAcqJIp9SidFbbPbYCK7hW&s=1