“ພາບແຫ່ງຄວາມຫຼັງ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌- ຮ້ອງໂດຍດາຣາເພັດ