ຍານາງເອລີຊາແບດ ບອກເນີ ນາຍົກຝຣັ່ງເສດ ຖແລງຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຜນການບໍຣິຫານທົ່ວໄປ”-ຂ່າວຈາກ AFP

https://www.facebook.com/gouvernement.fr/videos/1234386670639887/