“ຣາຍການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ໒໐໒໒ ທີ່ກາຕາກ”

ເຕະບານໂລກ໒໐໒໒ ທີ່ກາຕາກ-ຣາຍການແຂ່ງຂັນ ແລະວັນເວລາ ຈາກ ໓໒ ປະເທດ ຊິງຖ້ວຍເຕະບານໂລກ,ແຕ່ຣະສາຍມີດັ່ງນີ້ :

https://www.facebook.com/388766631509923/posts/pfbid02sJqhvMZfC7CQTjDEBSp4uh6dq4gmwu1KcZd7D4pydWbM6p7EmkuApkLeWYmDhfMl/