“ ບັນດາສະມາຊີກຂອງສະພາຜູ້ແທນຣາຊດອນທັງໝົດ ໕໗໗ ທ່ານ – ແຕ່ລະພັກການເມືອງທີຖືກເລືອກຕັ້ງໃນປີນີ້໒໐໒໒ ຂອງຝຣັ່ງເສດ ມີດັ່ງນີ້ :