ເພັງ”ລູກຫຼານລາວ”-ປະພັນໂດຍກິວົງ ຈັນທີຍາສັກ-ຮ້ອງໂດຍວິໂຣດ ສຸນດາຣາ-ຄຣີບວິເດໂອສ້າງໂດຍສົມສະແຫວງ ສຸນທະວົງ

“ລູກເອີຍເຈົ້າຜູ້ເກີດຢູ່ກ້ຳ ເມືອງທ່ານແດນໄກ ຢ່າໄດ້ໄລລືມລາ ພາສາເດີມມານດາເຈົ້າ ໃຫ້ຈົ່ງຮຽນປາກເວົ້າ ພ້ອມພຽນຂຽນອ່ານ ບາດວ່າໃຫຍ່ເມືອໜ້າ ເຈົ້າຊິໂອ້ອ່າວຫາພໍ່ແລ້ວ ” …
” ລູກຫຼານລາວ “
ຈາກບົດປະພັນຂອງ : ກິວົງ ຈັນທີຍາສັກ
ດົນຕຣີ : ຫງ.ວ. ຮົ້ວ
ຂັບຮ້ອງໂດຍ : ວິໂຣດ ສຸນດາຣາ
( ຂອບໃຈເຈົ້າຂອງຮູບພາບທຸກທ່ານ )
( ຄລິບວິເດໂອສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນແລະເຜີຍແຜ່ດົນຕຣີ-ກະວີລາວ ເທົ່ານັ້ນ )
ຕົກແຕ່ງປະກອບພາບໂດຍ ສົມສະແຫວງ ສຸນທະວົງ

https://www.facebook.com/somsaveng.sounthavong/videos/728818521793220/