ດົນຕຮີເພັງກິລາລາວສມັຍພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ ເພັງກີລາລາວ- ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ໂດຍທ່ານແກ້ວນຸວົງ ສໍ່ຊະນະວົງສາ :