໑໕ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ – Top15 Dams in Laos.

https://www.facebook.com/105796768511768/videos/416284953350250/