ຮວມ ໒໕ ເພງລາວ ຊຸດ-໒ ຣ້ອງແລະປະພັນໂດຍ ພົມມະ ພິມມະສອນ

https://www.facebook.com/lao.sedone.9/videos/565530654965728/