“ ພິທີມອບອຳນາດໜ້າທີນາຍົກທີ່ທຳນຽບ”ມາຕິຍົງ”ຣະວ່າງທ່ານຊັງ ກາສເຕັກ ແລະຍານາງ “ເອລີຊາເບດ ບອກເນີ”

https://www.facebook.com/gouvernement.fr/videos/1179336486174718/