ບຸນປີໃໝ່ລາວ ທີ່ວັດເວລຸວະນາຣາມ ຝຣັ່ງເສດ

https://www.facebook.com/1340410427/posts/10222548800892336/