ເພັງປະກອບລະຄອນໄທຍເຮື່ອງ ເວລາກາມະເທບ“ເວລາ – Time”

“ແຄ່ເຮົາ”