“ໄປຮູ້ຈັກກັບເຄຈີບີ”ປູຕີນ”-ຈາກທີວີຝຣັ່ງເສດ-Francetv

https://www.facebook.com/francetv/videos/628756318228976/