“ຈູບຝັງຮອຍ”-ປະພັນໂດຍອາຈານ.ພົມມະ ພີມມະສອນ-ຮ້ອງໂດຍເກສອນ ວົງດາຣາ

https://www.facebook.com/100010463190767/videos/558087058775306/