“ຄົນໄຮ່ນໍ້າໃຈ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ແມ່ຂອງຂຽວ – ຮ້ອງໂດຍແຂກ ເຄນນະວົງ