“ຂ່າວດີ ເມືອງ IRPIN ຖືກປົດປ່ອຍ ທະຫານຣັດເຊັຍຖືກຂັບໄລ່-ຂ່າວຈາກທີວີTF1 Info est à : Irpin.”

https://www.facebook.com/sisomdeth.syhanath/posts/10222461758596333

Nous avons de bonnes nouvelles aujourd’hui : Irpin a été libérée”. C’est ainsi qu’Oleksandre Markouchine, le maire de cette petite ville de 62.000 habitants au nord -ouest de Kiev, avait annoncé le succès de la contre-offensive ukrainienne lundi soir, dans une vidéo sur son compte Telegram. ➡️”La ville est maintenant libérée, mais il est toujours dangereux d’y être”, a finalement déclaré à la télévision le ministre de l’Intérieur. En clair, une opération rue par rue semble être en train de s’y dérouler, pour sécuriser complètement la ville. #guerre #ukraine #telegram #irpin #kiev #russie #pouttine #securite “