“ຄົນທີຫວັງດີ”-ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍດາຣາເພັຊ