“ຮັກສົມໃຈ”- ຮ້ອງໂດຍຕ້ອຍໄທພວນ

ຂໍນໍາສເນີ ນັກຮ້ອງ ຕ້ອຍ ໄທພວນ ຈາກ ອາເຄນສໍ ສຽງດີ ແລະ ຮ້ອງໄດ້ດີ ມ່ວນຫລາຍ.
ຈາກ ອາຈາຣ ສ.ແສງສິຣິວັນ