ນັກຂ່າວໂທຣະພາບແຫ່ງນື່ງໃນຣັດເຊັຍ ໄດ້ໂຊປາຍ”ຢຸຕິສົງຄາມ” ໃນຂນະທີຣາຍການອອກສົດກຳລັງດຳເນີນຢູ່”