ຟັງການໃຫ້ສຳພາດອາຈານສີລາວົງ ແກ້ວ ຈາກວິທະຍຸເອເຊັຍເສຣີ ແລະເພັງມ່ວນໆຂອງທ່ານ

http://www.lao-info.net/palsongs/10songsilavong%20keomp3.mp3

“ຄວາມຮັກຂອງນ້ອງຄົງຊື້ດ້ວຍເງີນ“