“ລິຂິດຟ້າກັ້ນຮັກ”-ແຕ່ງໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸລວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ