“ຊຸມນຸມປຣະທ້ວງ ສນັບສນູນ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈັຕຸຣັດສາທານະຣັດຝຣັ່ງເສດ ຫາ”ລາບາສຕີເຢີ”- La manifestation des parisiens(iennes) pour soutenir les luttes des peuples ukrainiens (iennes) contre l’invasion des russes en Ukraine ce samedi 05 mars 2022 a Paris de la place de la république à la Bastille cet-après midi :

https://www.facebook.com/100004237480614/posts/2201277076690187/