“ ອີຢູ ປະກາດລົງໂທດຣັດເຊັຍ : “ການລົງໂທດຂອງພວກເຮົາຈະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ຣັດເຊັຍ.ປູຕິນ ຕ້ອງຈ່າຍສູງຕໍ່ສົງຄາມທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທັມຂອງລາວ.”-ຂ່າວຈາກEuropean Commission

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/videos/935369080460302/