“ບໍຣິສັດດັງຣະດັບໂລກ”-ຂ່າວຈາກສື່ໄທຍລົງທືນແມນ

https://www.facebook.com/longtunman/videos/1678798655635489/