“ລາວຈົ່ງເປັນລາວ ລາວຈົ່ງຮັກລາວ”-ຜົນງານການແຕ່ງຂອງອາຈານສີລາວົງ ແກ້ວ&ນັກຮ້ອງຕົ້ນສບັບ

https://www.facebook.com/sid.vixay/videos/1526951454215/