“ນ້ອງຊ່າງບໍ່ມີຫົວໃຈ”-ປະພັນໂດຍອຈ.ກິວົງ-ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/469796874772531/