“ບັ້ງໄຟດອກ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່໒໐໒໒ ຈາກວັງຊັງຕີຢີ-ຝຣັ່ງເສດ ແລະບັ້ງໄຟດອກ ຈູດຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ”https://www.facebook.com/france2/videos/502775264433060/

ແລະສິດເນ,ອາແຕນ,ນີວຢອກ … ບັ້ງໄຟດອກ ຈູດທົ່ວໂລກ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ໒໐໒໒ :

https://www.facebook.com/BFMTV/videos/284394723750885/