“ລາວ ໐ – ໒ ມາເລເຊັຍ “

ຖ່າຍທອດສົດຈາກສີງກະໂປ :
໓໔ ນາທີ : ສປປລາວ ໐ – ໒ ມາເລເຊັຍ

ເບິ່ງຜ່ານຍູຕູບ :

https://www.facebook.com/affsuzukicup/videos/1388043081629290/