ເພັງໄທຍ”ຍອມຈຳນົນຟ້າດີນ”

https://www.facebook.com/oldmusicHit/videos/305849391545584/