ເລື່ອງທີມັນເກີດເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ທີທາງເຈົ້າໜ້າທີ ນຳກຳລັງຕຳລວດ ໄປແຈ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານ ໓໖ຄອບຄົວໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກດີນດັ່ງກ່າວ “ ກໍຍ້ອນວ່າ ດີນຕອນດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນຄະດີ ແມ່ນດີນຂອງ”ຍາພໍ່ໜູເບັງ “ຄ້າຍໆຄືກັບເສດຖີສົມບຸນ ອິນທະວົງ ເສດຖີແດງພັນລ້ານຂອງສປປລາວໃນຣະບອບໃໝ່ຣະຍະຫຼັງຍືດ ອຳນາດ!-ຂໍ້ມູນຈາກວິທະຍຸເອເຊັຍເສຣີ-RFA

https://www.rfa.org/lao/daily/politics/36-families-asked-for-help-after-local-authority-forced-them-to-move-out-11232021212420.html?fbclid=IwAR3iTP_NdqPIZ6lFABPrhuUFi-HfjWJm6oAFOvtfwLDO9iPnn9f0O-sfyMw

https://www.facebook.com/LaosRFA/videos/215772057248203/

https://www.facebook.com/100020829091775/videos/632922061197789/

ເອກສານ ແລະຂ້ມູນທາງການອອກມາຊີແຈ້ງ :

https://www.facebook.com/lawnewspaper/posts/203689458615350