ເພັງ“ຂາດເຈົ້າ“-ຣະລືກເຖີງດຣ.ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ“-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌- ຮ້ອງໂດຍຂັນແກ້ວ ເພັຍກົງ