“ກາກໂລ ຄຸນ-Carlos Ghosn “ ອະດິດຜູ້ບໍຣິຫານບໍຣິສັດເຣີນໍ-Renault-Nissan-Mitsubizi ຖືກຈັບ ແລະຫຼົບໜີອອກຈາກຍີ່ປຸ່ນໄດ້ແບບໃດ?-ຂ່າວຈາກສື່ໄທຍ”ລົງທືນແມນ”

https://www.facebook.com/longtunman/videos/3963555990414911/