” ນ້ອງຍັງຄອຍ “- ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ – ຮ້ອງໂດຍຂັນແກ້ວ ເພັຍກົງ ຫຍຸຍວະນິສວົງ