“ເອົາໃຈຊ່ວຍເດີອ້າຍ”-ຕ່າຍ ອໍຣະທັຍ

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/725469717882733/