ເພັງ”ອີກນານ”ຈາກການປຣະພັນຂອງອາຈານເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທຮ້ອງໂດຍມິດາ ສຣີວົງຊນະ”