ໜັງຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ໒ ກ່ອນການປົດປ່ອຍ-”ທະຫານໃນເງົາມືດ”