ສເນີຟັງວິທະຍຸສຽງເອເຊັຍເສຣີ ສຳພາດ “ຄີງຄຳພາ” ນັກສີລປີນລາວຊາວສວັນນະເຂດເຮົາ.