“ລີໂອແນນ ແມກຊີ່”ນັກກິລາເຕະບານດີເດັ່ນອງໂລກ ເດີນທາງມາຮອດປາຣີສແລ້ວ”ແລະຈະເຊັນສັນຍາລົງຫຼີ້ນໃຫ້ເປແອສເຊ”

https://www.facebook.com/lequipe.fr/videos/834224827254697/