“ຄົນໃຈດຳ”-ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/1307669012726029/