ເພັງໄທຍ”ຂອບຄຸນເທີທີ່ໃຫ້ໃຈ”- ກອທ໌ ຈັກຮພັນ & ຕ່າຍ ອໍຣະທັຍ

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/437870053736263/