“ລູກເສີບ ສຸດລວງຕາ”

https://www.facebook.com/lequipe.fr/videos/848770649403266/