“ຖ້າຮັກມີຈີງ”-ປະພັນໂດຍດຣ.ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ-ດົນຕຮີສ້າງໃໝ່ໂດຍບົວເທບປຸນນຸວົງ

https://www.facebook.com/bouathep.pounnouvong/videos/3945559248832585/