“ຂ້ອຍແລະເຈົ້າ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/lao.sedone.9/videos/290113728682185/