“ລິຂີດຟ້າກັ້ນຮັກ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ