ສາຣະຄະດີ – “ຊາວພວນ ໃນປະເທດໄທຍ ຢ້ຽມຍາມເມືອງຄູນແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປລາວ


ຜູ້ເຖົ້າໄທພວນແຂວງຊຽງຂວາງ:ຈາກ Skyline Channel

https://www.facebook.com/100045313002315/videos/1206820786547273/