“ພລັງຮັກ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍຢູໂກະ

https://www.facebook.com/tiaokhamphay.kounlavouth/videos/2964131517033678/