“ພອນປີໃໝ່”-ເພັງຕົ້ນສບັບ ປະພັນໂດຍອາຈານວີລ້ຽມ ດິດທະວົງ-ຮ້ອງໂດຍບຸນວຽງ ໄຊຍະບຸນຊູ